Hodnocení RTG hrudníku

Snímky hrudníku jsou většinou v zadopřední (PA) projekci. V případě, že pacient není schopen PA snímku ve stoje, používáme předozadní (AP) projekci. Je nutné si uvědomit, že na snímku v AP projekci je srdce a mediastinum rozšířené, a pokud je navíc snímek pořízen vleže, dochází ke změně distribuce tekutiny a vzduchu v plicích a pleurální dutině. Hranice tkání …