Přístup k pacientovi s bolestí hlavy

Rozdělení bolestí hlavy

 • nejčastější je tenzní bolest hlavy
 • lze dělit na primární (není zjistitelná příčina, která by bolesti hlavy způsobovala) a sekundární bolesti hlavy (v důsledku jiného onemocnění/patologického stavu)

Epizoda akutní bolesti hlavy

 • bolest hlavy s meningeálním drážděním
  • meningitida – nauzea, zvracení, fotofobie, poruchy vědomí; příznak opozice šíje, Brudzinski, Kernig, Lasegue
  • encefalitida – horečka, poruchy vědomí, změny chování
  • subarachnoidální krvácení – prudká velmi těžká bolest hlavy, ložiskové příznaky
 • trauma
 • trombóza žilních splavů
 • sinusitida
 • nitrolební hypotenze (únik likvoru po traumatu, po lumbální punkci)
 • akutní glaukom

Rekurentní ataky bolesti hlavy

 • migréna – bývají prodromální příznaky (únava, nevolnost, pocit ztuhlosti krku, poruchy koncentrace), poté aura (vizuální, senzorické, motorické poruchy) a následuje jednostranná tupá intenzivní bolest doprovázená nevolností, zvracením, fotofobií, fonofobií; je zhoršována prudkými pohyby hlavy, fyzickou námahou, kýcháním, kašlem, zapojením břišního lisu
 • cluster headache – krátkodobá jednostranná velmi krutá bolest v orbitě a spánku, bývá přítomno slzení, konjunktivální injekce, rinorea, pocení, někdy mióza, ptóza a otok víčka; bolesti bývají 1 – 2x denně nahromaděné do krátkého časového úseku, takto se opakují 4 – 12 týdnů, pak následuje několikaměsíční remise
 • neuralgie trigeminu – záchvaty intenzivní bodavé bolesti, která trvá v řádu vteřin; je jednostranná, typicky v oblasti 2. nebo 3. větve trigeminu

Bolest hlavy se subakutním nástupem

 • temporální arteritida – vyloučit u všech pacientů nad 50 let; bolest a napětí v oblasti spánku, mohou být oční projevy (náhlý a nevratný pokles zrakových funkcí), celkové projevy (noční pocení, hubnutí, únavnost), klaudikace při žvýkání, poruchy paměti, demence

Chronické bolesti hlavy

 • tenzní bolest hlavy – oboustranná, nepulsující, tupá, tlaková, maximum má ve spáncích a v týle
 • zvýšený intrakraniální tlak – horší ráno, při předklonění, zakašlání; může být zvracení, edém papily, malátnost, záchvaty
 • bolest hlavy vyvolaná nadužíváním léků – hlavně z analgetik (opioidy a směsné přípravky)

Alarmující příznaky (red flags)

 • náhlý vznik prudké bolesti (může jít o subarachnoidální krvácení)
 • bolest v oblasti spánků spojená s klaudikací čelisti (může jít o temporální arteritidu, rizikem je poškození zraku nebo vznik encefalomalacie)
 • bolest oka, rozostřené vidění a nauzea/zvracení (může jít o akutní záchvat glaukomu s uzavřeným úhlem)
 • bolest hlavy spojená s poruchou vědomí
 • horečka, známky meningeálního dráždění, poruchy vědomí (může jít o virovou/bakteriální meningitidu)
 • užívání antikoagulancií, antiagregancií, HIV, imunosuprese
 • nedávný úraz hlavy v anamnéze
 • změna osobnosti, vnik neurologického deficitu, kognitivního deficitu (podezření na CMP, nádorové léze)
 • bolest hlavy vyvolaná kašlem, bolest, která je horší ráno nebo při předklonu (může být důsledkem zvýšení intrakraniálního tlaku)
 • dále pozor na cesty do zahraničí (malárie) a těhotenství (preeklampsie – zvlášť jestli je současně hypertenze a proteinurie)

Anamnéza

Nynější onemocnění – bolest (SOCRATES)

 • místo (site)
 • začátek (onset)
  • náhlý, nebo postupný?
  • okolnosti vzniku?
 • charakter bolesti
  • bolest pulzující, svíravá, bodavá, tupá apod.
 • šíření bolesti (radiation)
 • doprovodné příznaky (associated symptoms)
  • nauzea, zvracení, fotofobie, ztuhlost šíje, horečka, vyrážka, hubnutí, poruchy spánku, bolest v temporální krajině, neurologický deficit atd.
 • časové údaje (timing)
  • jak dlouho bolest trvá?
  • kolísá během dne?
  • je epizodická?, s jakou frekvencí se opakuje?
 • faktory zhoršující/zlepšující bolest (exacerbating/ relieving factors)
 • tíže bolesti (severity)
  • na stupnici od 1 do 10, jak je bolest těžká?

Osobní anamnéza

 • byly bolesti hlavy v minulosti?
 • nějaká jiná onemocnění, operace, trauma?
 • maligní onemocnění?

Rodinná anamnéza

 • migréna, CMP, mozková aneurysmata apod.

Farmakologická anamnéza

 • jaké léky užívá?
 • zeptat se na antikoagulancia a antiagregancia!
 • bere nějaké léky na bolest hlavy? jak často a kolik?

Gynekologická anamnéza

 • může být pacientka těhotná?

Alergická anamnéza

Sociální anamnéza

 • kouření, alkohol, jiné návykové látky?
 • kde bydlí a s kým?
 • nakolik bolest hlavy ovlivňuje život pacienta?, postará se sám o sebe?

Pracovní anamnéza

Vyšetření

Fyzikální vyšetření

 • zvýšená teplota, horečka?
 • stav vědomí?
 • vyšetření pohledem
  • oči – zarudnutí oka, velikost zornic, fotoreakce?
  • petechie?
 • palpace – bolest v temporální oblasti s absencí pulzace?

Neurologické vyšetření

 • je nějaká ložisková léze?
 • jsou příznaky meningeálního dráždění?

Základní pomocná vyšetření

 • KO + dif
 • sedimentace, CRP
 • urea, kreatinin, minerály
 • ALP – zvýšená u Pagetovy choroby
 • RTG lebky a krční páteře – př. Pagetova choroba, cervikální spondylóza

Další pomocná vyšetření

 • hemokultury
 • CT/MRI
 • lumbální punkce (je KI u nitrolební hypertenze spolu se symptomy fokálního neurologického postižení mozku!)
 • biopsie temporální arterie
 • změření intraokulárního tlaku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *